VITALiteits-programma's

_____ VITALE HELDEN _____

vitale helden Brengt mensen in beweging

zorgt voor meer energie in organisaties!

Met veel energie en plezier help ik organisaties en mensen om bewuste en vitale keuzes te maken. Samen maken we een vitaliteitsprogramma op maat ter bevordering van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Alle programma’s zijn laagdrempelig en interactief.

Afhankelijk van jouw behoeften en wensen kan een programma bestaan uit een inspiratiesessies, workshops en verschillende trainingsmodules. Al dan niet ondersteund met coaching en metingen. De kracht van onze aanpak zit in een combinatie van activiteiten en programma’s, gericht op het Verhelderen, Verbinden en Versterken van mens en organisatie.

aanpak vitaliteitsprogramma’s

Integrale aanpak van diverse vitaliteits- en inzetbaarheidselementen;
Vanuit een positieve beleving en gericht op creëren en vergroten van draagvlak; 
Gericht op het stimuleren van eigen regie en intrinsieke motivatie om met vitaliteit aan de slag te gaan; 
Laagdrempelig, interactief en praktisch;
Doeltreffend, op maat en vanuit een preventieve insteek.