VITALE HELDEN helpt organisaties met het inrichten van hun vitaliteitsbeleid, één van de pijlers van aantrekkelijk werkgeverschap. Dit doen wij vanuit een positieve beleving en een integrale benadering. Wij zetten ons dashboard in als hulpmiddel en indien nodig, maken wij gebruik van diverse tools en meetinstrumenten. Onze aanpak is erop gericht dat medewerkers langer, energieker en met plezier aan het werk blijven.

Aanpak
Als organisatie of leidinggevende investeer je de nodige tijd, geld en energie in het ontwikkelen van je organisatie, medewerkers en het beleid. Maar hoe weet je of jouw ‘Talenten op de werkvloer’ nog op koers liggen en of ze aan het stuur staan van hun eigen leven en loopbaan.

Het VH-Dashboard is een hulpmiddel dat wij inzetten voor het verzamelen en weergeven van informatie met betrekking tot onze vitaliteitspijlers: Leiderschap - Talent - Leefstijl

 

Met het dashboard kan eenvoudig en snel overzicht worden verkregen in het energieniveau van medewerkers, team of  organisatie. De visuele weergave, ondersteund door onze Quick Scan of aanvullende verdiepende tools, geeft inzicht op welke pijler(s) ingezet kan worden om meer energie, werkplezier en productiviteit in de organisatie te bewerkstelligen.

Waarom het VH-Dashboard?

  • In één oogopslag overzicht in het energieniveau in je organisatie
  • Inzicht in de verschillende pijlers: Leiderschap, Talent, Leefstijl
  • Input voor het vormgeven van een vitaliteitstraject of vitaliteitsbeleid
  • Bewustwording in alle lagen van de organisatie.

De kracht van ons dashboard is om binnen een paar tellen kijken een duidelijk overzicht te geven.
Dat motiveert niet alleen je medewerkers en team maar optimaliseert ook je organisatie.


Vitaliteitsaanpak
Onze aanpak is persoonlijk, flexibel en op maat gemaakt. Elke fase is afzonderlijk met ons te doorlopen maar begint altijd met een goed gesprek waarin we de bedrijfsdoelen en organisatiecultuur bespreken. Met elkaar kijken we wat de mogelijkheden zijn en wat investeren in vitaliteit je organisatie kan opleveren. Wij geloven niet in het uitrollen van standaardtrainingen of even een snelle, korte interventies doen en wegwezen, maar gaan voor blijvend resultaat boeken voor de organisatie waar we mee werken. Ook daarin denken wij duurzaam. Met relevantie informatie uit de organisatie en het VH-Dashboard kunnen we eenvoudig en overzichtelijk de huidige inzetbaarheid van medewerkers in kaart brengen.
Met onze jarenlange ervaring in Human Resources gaan we daarom graag samen aan de slag om vitaliteit als strategisch thema voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie te borgen, zowel in HR-beleid en als bestaande processen. 

In vier stappen naar een vitale organisatie! 
Wij geloven dat iedereen een HELD kan zijn of worden! Iedereen heeft het in zich een Hoog Energiek Leidingnemende Doener te zijn. Daarom kenmerkt onze aanpak zich door een unieke combinatie van interventies en programma’s gericht op het Verhelderen, Verbinden en Versterken van mens en organisatie. Hierin staat (persoonlijk) leiderschap en (intrinsieke) motivatie steeds centraal.

1. Analyse & Advies
In een intake kijken we samen waar jouw organisatie staat op gebied van vitaliteit, wat er speelt (b.v. verzuim, vergrijzing, inzetbaarheid) en wat de doelen zijn die je voor ogen hebt. Met verschillende tools en scans starten we 0-metingen op om werk- en energiebeleving van medewerkers inzichtelijk te maken. Op basis van de uitkomsten van scans en interne gesprekken adviseren wij concreet waar de specifieke behoeften liggen en hoe we hierop doeltreffend kunnen inzetten.

3. Uitvoering
In co-creatie stellen we een implementatie- en communicatieplan op en wordt een leidende coalitie bepaalt. Deze ambassadeurs geven het voorbeeldgedrag. Een afgestemd communicatieplan zorgt voor zichtbaarheid en inspiratie. Hierdoor worden en blijven medewerkers gemotiveerd en wordt vitaliteit echt onderdeel van de bedrijfscultuur. In deze fase gaan medewerkers aan de slag b.v. met interactieve workshops, (team-)coaching, beweegprogramma’s of andere interventies en tools.

2. Meten en maatwerk 
Ons advies en unieke programma is nauwkeurig afgestemd op de organisatie en de doelgroep waarop interventies van toepassing zijn. Bovendien is het maatwerkprogramma altijd gericht op een positieve beleving en het creëren van draagvlak. Aan de hand van de uitkomsten van onze meetinstrumenten kijken we samen naar een passend programma.

4. Evaluatie en borgen 
Heeft het programma het gewenste effect gehad en wat heeft het opgeleverd? Evalueren, meten en bijsturen zijn belangrijke onderdelen, zowel tijdens als na afloop. Om vitalisering te verduurzamen, betekent dit ook borgen en verankeren. Duurzame inzetbaarheid opnemen in HR-beleid en bestaande processen.  Met elkaar bekijken we wat hiervoor nodig is en wat wij hierin kunnen betekenen. Voor meer informatie: neem vrijblijvend contact met ons op.