"Vitale organisaties worden gedragen door Vitale medewerkers!"


VITALE HELDEN helpt organisaties die écht willen investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun belangrijkste kapitaal: Talenten op de werkvloer.

Samen met onze opdrachtgevers werken wij aan programma’s voor Vitaliteit, Talent- en teamontwikkeling en Vitaal leiderschap. Altijd op basis van objectieve gegevens, valide meetinstrumenten en vanuit een positieve benadering. Bewustwording en bevorderen van vitaliteit staat hierin steeds centraal. Want hoe uitdagend een organisatiedoel ook is, uiteindelijk maken vitale medewerkers het verschil! 

Wij geloven dat iedereen een HELD kan zijn of worden! Iedereen heeft het in zich een Hoog Energiek Leidingnemende Doener te zijn. Daarom kenmerkt onze aanpak zich door een unieke combinatie van interventies en programma’s gericht op het Verhelderen, Verbinden en Versterken van mens en organisatie. Hierin staat (persoonlijk) leiderschap en (intrinsieke) motivatie steeds centraal.

Wat levert investeren in vitaliteit op?
Medewerkers weten wat zij kunnen doen om hun vitaliteit te vergroten en hun inzetbaarheid te vergroten. Ze zijn zichtbaar gelukkiger, meetbaar energieker en productiever. Leidinggevenden krijgen praktische handvatten om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie te stimuleren en te faciliteren.

Dit resulteert in:

  • Daling ziekteverzuim en voorkomen van uitval
  • Vergroten eigen regierol medewerkers
  • Meer betrokkenheid, creativiteit en productiviteit
  • Meer energie, veerkracht en pro-activiteit
  • Inzicht in talenten en weten hoe deze te benutten en te ontwikkelen
  • Goede work-life balance
  • Inspirerende omgeving met bevlogen medewerkers en meer werkplezier.

Aan de slag met ‘vitaliteit’ in jouw organisatie?
Weet je nog niet waar te beginnen of ben je benieuwd naar welke oplossingen er zijn of wat het gaat opleveren? Vanuit verschillende invalshoeken kan een invulling worden gegeven aan (strategisch) vitaliteitsmanagement en duurzame inzetbaarheid. Met veel energie en met een doeltreffende, resultaatgerichte aanpak ondersteunen wij je graag met het vitaliseren van organisatie, team en medewerkers. Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 

Meting & Advies
Door toepassing van instrumenten, scans en het voeren van het juiste gesprek, adviseren wij organisaties over het inrichten van hun vitaliteitsbeleid. Waar kan je het beste in investeren als het
gaat om vitaliteit en duurzame inzetbaarheid op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Ook hier geldt 'meten=weten!'

Workshops & Trainingen
In de workshops en trainingsprogramma’s gaan deelnemers zelf aan de slag met thema’s gericht
op het bevorderen van hun vitaliteit en het vergroten
van hun inzetbaarheid. Dit kunnen thema’s
zijn op zowel mentaal als fysiek vitaliteitsgebied zoals: beweging, voeding, stress- en energiemanagement, werkgeluk, vitaal leiderschap, talent- en loopbaanontwikkeling en teamontwikkeling.

Coaching
De coaching van VITALE HELDEN is een ontwikkelings-proces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame (gedrags-)veranderingen te bevorderen en inzicht te verkrijgen. Onze coachingstrajecten zijn altijd maatwerk
en waardevol voor ieder mens en iedere organisatie.
De drie hoofdcategorieën binnen onze coachings-
trajecten zijn: Vitaliteitscoaching, Loopbaancoaching en Teamcoaching.

Vitaliteitsprogramma's
Met inzet van verschillende expertises en met
veel passie en plezier helpen wij organisaties
en mensen om gezonde keuzes te maken. Wij 
ondersteunen organisaties met het formuleren
van vitaliteitsbeleid en met vitaliteitsprogramma's
op maat om de duurzame inzetbaarheid van
medewerkers te bevorderen. 

Beweegprogramma's
Wij brengen iedereen in beweging! Onze programma’s
zijn gericht op het ontwikkelen van een duurzaam
gezonde en actieve leefstijl. Alle programma’s zijn laagdrempelig zodat we elke medewerker in beweging brengen.

 

Zij gingen je voor...

Run033.nl